Novinky

27.06.2018 Volná místa na 4. a 5. přídomečkovém táboře

Uvolnilo se nám jedno volné místo na 4. přídomečkovém táboru v termínu od 13.8. - 17.8. 2018 V případě zájmu nás kontaktujte na mail boris.martinek@ddmmatysek.cz. Dále se nám uvolnilo jedno místo na 5. přídomečkovém táboru od 27.8. - 31.8.2018. V případě zájmu nás kontaktujte na mail lenka.adamcova@ddmmatysek.cz

29.05.2018 Kroužky v DDM Matýsek končí v týdnu od 4.6. do 10.6. 2018

Kroužky v DDM Matýsek končí v týdnu od 4.6. do 10.6. 2018. Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na Vás opět v novém školním roce 2018/2019.

24.05.2018 PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení DDM Matýsek o ochraně osobních údajů najdete v záložce Úřední deska pod kapitolou Vnitřní řád a jiné dokumenty

Tábor OLYMPIA 2017!

14.08.2017 Tábor OLYMPIA se koná jako pobytový tábor již 5. Rokem. Letos se uskutečnil na RS Kopánky v termínu 7. - 14. 8. 2017. Tábor pokaždé provází nějaká většinou dobrodružná etapová celotáborová hra. Tentokrát na téma Survivor. Pod českým názvem vám možná víc řekne Kdo přežije, Trosečník, a nebo Robinsonův ostrov. Tábora se zúčastnilo 37 dětí a 5 vedoucích. Tedy opět více než loni. 

Na tábor jeli také téměř všichni členové Matýsek TV a několik účastníků z řad fanoušků jelo na tábor právě z tohoto důvodu. Jeden dokonce až z Prahy.

Tábor byl natolik pestrý a nabitý programem, že jej nelze popsat v jednom článku, ale pokusím se popsat alespoň některé aktivity a nastínit program na táboře o kterém Vám více napoví jak fotky, tak hlavně ti, jenž na táboře byli.

Po příjezdu do tábořiště a nezbytném úvodu se všichni táborníci skrze hru rozdělili do 4 kmenů, které mezi sebou celý týden soupeřily v tzv. kmenových výzvách, jež měly opravdu různou podobu. Každý člen kmene dostal  multifunkční šátek Buff v kmenové barvě, stejně jako v originál soutěži.

Mezi kmenové výzvy patřily hry, bojovky v lese, sportovní hry (Branbal, florbal, vybíjená), ale také třeba vaření v přírodě, stavba přístřešků a prostě vše co patří k tématu Survivor. Každý kmen měl svoji kmenovou vlajku, kterou si jeho členové namalovali hned první den. Kromě vlajky také název inspirovaný originální soutěží: Heroes, Villains, Morgan a Kalao. Na táboře se sbíraly také táborové peníze, které děti mohly v klíčový okamžik směnit za něco co zrovna potřebovaly u domorodců.

Nástup na program dopoledne, odpoledne či večer ohlašovala nástupová hudba,  tentokrát znělka pořadu Survivor v různých variantách. 

Bojovky na táboře: Neodmyslitelná část každého správného tábora. Hry v lese, kde soupeří dva nebo více týmů například o nějakou věc. Těchto her bylo na táboře několik a pokaždé šlo o něco jiného. Jednou šlo o to dobýt štáb soupeře, jindy se zase využívaly vysílačky k přenosu zpráv atd. Každá tato hra trvá třeba i 2 hodiny a bojovky jsou základním kamenem každé etapové hry.

Stavba přístřešků: Každý kmen měl za úkol vystavět z přírodního materiálu přístřešek pro členy kmene a z fotek je patrné, že se tohoto úkolu děti zhostily opravdu výborně, jelikož každý ze čtyř přístřešků byl docela jiný a naprosto originální, účelově a poctivě postavený. Někdo využil nerovnosti v terénu, někdo kmen vzrostlého stromu a listí a někteří dokonce vytvořili uvnitř z kamení dlažbu a cestičku k přístřešku. Opět hrála významnou roli spolupráce všech členů kmene na společném díle. 

Vaření: Loni děti vařily kopřivový čaj, ale letos jsme si pro ně připravili něco zajímavějšího. Každý kmen dostal mouku a vodu a děti měly za úkol udělat těsto a z těsta poté si každý utvořil hada, kterého namotal na klacek a opekl nad ohněm. A že si všichni na hadovi velmi pochutnali.

Outdoorový výcvik: Hned na druhý den bylo potřeba, aby se děti naučily něco, co budou posléze na táboře potřebovat a k tomu sloužil výcvik jedno dopoledne. Byly celkem 4 stanoviště, každé měl jeden z vedoucích. Fyzička (plazení, udržení na laně…), outdoorové dovednosti (rozdělávání ohně…), šifrování (morseovka, různé šifry, hádanky a zprávy) a zdravověda (jak správně poskytnout první pomoc v různých situacích). Týmy se prostřídaly na všech stanovištích a do kartičky každý dostával body za splnění úkolů.

Outdoorový závod: Třetí den odpoledne nás čekal závod plný nejrůznějších úkolů. Úkolů bylo celkem 24. Některé jsou zachyceny na fotkách. Všechny úkoly měly společné, aby byla potřeba spolupráce celého kmene a zapojení všech, protože každý člen kmene je stejně důležitý. Nešlo zdaleka jen o fyzičku, ale i o důmyslnost, inteligenci, trpělivost, přesnost, nápaditost a další vlastnosti užitečné pro život.

Kmenová rada: Každý večer jakmile se setmělo nedaleko tábořiště probíhala kmenová rada. Zde hlavní vedoucí řešil s každým kmenem zvlášť jak jim to dnes šlo, jestli všichni spolupracují, či jestli se v kmeni všichni cítí dobře. Co šlo dobře, co hůře, prostě se zde s kyždým kmenem zhodnotil celý den. Někdy došlo i k situacím, kdy se nad sebou některý z kmenů musel zamyslet a přehodnotit dosavadní spolupráci mezi jeho členy. Následující den bylo ale vždy vidět zlepšení. Také se zde řešily pochvaly jak od vedoucího, tak od členů kmene. 
Na každé kmenové radě probíhalo tajné hlasování o jednoho člena kmene, kterého ostatní považují za tento den nejpřínosnějšího, nebo ho chtějí motivovat, aby získal na další den imunitu. Ta mu poskytovala určité výhody jak při hrách, tak také individuální výhody např. nemuset na rozcvičku, v řadě na jídlo jít dopředu atd.  Co bylo znakem imunity je patrné na fotkách. Každý hlasoval tajně na lístek a záleželo na kmeni, zdali se domluví na někom, a nebo bude hlasovat každý sám za sebe. Po přečtení hlasů jedinec z největším počtem hlasů získal od vedoucího imunitu na další den.  Imunita byla tedy jako odměna pro toho hráče od jeho vlastního kmene. Následující večer na další kmenové radě imunitu předal zase dalšímu vítězi v hlasování. Na jedné z kmenových rad každý získal placku s logem tábora.

Hledání skrytých imunit: Občas se v tábořišti mohla objevit třeba pověšená na větvi skrytá imunita. Kdo ji našel, mohl ji uschovat u sebe a použít pak v klíčové situaci. Když třeba jeho tým prohrál hru, tak ji mohl vytáhnout a získat i přes prohru body navíc. Nejednalo se tedy o individuální výhodu, ale o imunitu pro celý tým, kde jedinec, který imunitu našel mohl pomoci celému týmu. A ovlivnit tak bodování nejen vítězstvím ve hrách. 

Na konci tábora po vyřešení sporu mezi místními domorodci  a splnění všech kmenových výzev, nalezly všechny 4 kmeny poklad ukrytý a zakopaný na tajném místě v zemi. Každý kmen na odlišném místě. 

Na táboře probíhalo ještě mnoho zábavy, her a aktivit jako třeba tvorba nápisu SOS pro letadlo, výroba flusaček, několikrát si děti společně zatančily táborový tanec Party Rock, nechyběla ani noční hra, zábavná scénka od každého kmene, koupání a hry v bazénu a prostě mnoho dalšího…

Už se těšíme na další tábor - Olympia 2018 a samozřejmě i na po táborovou víkendovku už v září.

Celý letošní tábor OLYMPIA se velmi vydařil a je rok od roku lepší, což dokazuje i neustále rostoucí zájem o tento tábor, který příští rok bude opět větší. Mnoho jeho účastníků zde bylo již několikátým rokem.
Děkujeme všem účastníkům i vedoucím a celému RS Kopánky za skvělý týden.


Fotky včetně popisků z ce
lého tábora naleznete po kliknutí sem. 

Hlavní vedoucí tábora OLYMPIA - Lukáš Cívela

"Na táboře OLYMPIA si děti na etapovku jen nehrají, ale etapovku žijí a prožívají"


Přidávám ještě něco z hudby jež dokreslovala jednotlivé etapy programu..

Nástupová hudba, která ohlašovala nástup na dopolední, odpolední, či večerní program a to v několika verzích...

Hudba dokreslující super atmosféru večerní kmenové rady:
Hudba doprovázející závěrečné udílení odměn a poslední závěrečnou vítěznou část etapovky: 
TÁBOROVÝ TANEC PARTY ROCK: