Novinky

24.05.2018 PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení DDM Matýsek o ochraně osobních údajů najdete v záložce Úřední deska pod kapitolou Vnitřní řád a jiné dokumenty

Bezpečně v provozu

20.09.2017 DDM Matýsek připravil projekt "Bezpečně v provozu", na který obdržel dotaci ze Zlínského kraje. Díky ní byly pořízeny mobilní dopravní značky a mohly být uskutečněny dopravně preventivní akce. 

V květnu 2017 se uskutečnila první akce - ta byla určena dětem předškolního věku a jejich rodičům. Celá akce se odehrála v ulici Na Kapli a v přilehlém prostoru ulice Nábřeží. Na úvod jsme byli vpuštěni do uzavřeného okruhu, kudy se následující den jel závod in-line bruslí, děti si vyzkoušely závodění na svých vlastních odrážedlech, kolech a koloběžkách. Poté se děti přesunuly na malé improvizované dopravní hřiště se značkami a společně s rodiči řešily dopravní situace. Další stanoviště se věnovalo jízdě zručnosti na připravené překážkové dráze. Na stolečcích bylo stanoviště s pracovními listy s dopravní tématikou, tady jsme trénovali podobu a barevné provedení dopravních značek a říkali si podle obrázků, co je a není správně při jízdě na kole. Závěrem dostaly děti houby a kyblíky s vodou a na svých "vozidlech" musely provést perfektní údržbu. Za svoji snahu dostalo každé dítě svůj první "řidičský" průkaz.
Ve dnech 14. - 15. září jsme uskutečnili II. část projektu, která byla zaměřena na školní věk. Ve dvou dnech našimi stanovišti prošlo více než 500 žáků II. ZŠ Napajedla (2. - 9. třídy) a školních družin. Mladší ročníky se pohybovaly na zapůjčených koloběžkách po mobilním dopravním hřišti se značkami a řešily různé dopravní situace. Vždy polovina třídy pracovala na vedlejším stanovišti, kde zkušené zdravotnice předváděly poskytování základní první pomoci a poté dohlížely na správné provedení žáky. Následně se skupiny vyměnily.
Starší žáci měli připravnu jízdu zručnosti - překážky, které simulují různé situace, které mohou v běžném provozu nastat. Druhá polovina třídy byla zaměstnána na stanovišti, kde se mluvilo o povinné výbavě kola, a žáci si měli možnost vyzkoušet vyřešit nejběžnější závadu - nasazení spadnutého řetězu.
Poslední akcí v řadě preventivních akcí zaměřených na bezpečnost v silničním provozu byla akce pro žáky I. ZŠ Napajedla "Bezpečně v provozu". Zde měli žáci možnost si zábavnou formou ověřit své znalosti o dopravních značkách, dopravních situacích, zpívali písničky s písničkářem Ziggym, které byly tématicky zaměřeny, vyzkoušeli si brýle simulující stav únavy, opilosti či požití drog a jezdili na motokáře v úzkých chodbách DDM, přičemž byli nuceni prokázat velkou dávku opatrnosti.
Díky lidem, kteří obě akce připravili nebo se jí přímo účastnili, a díky Zlínskému kraji, který celý projekt spolufinancoval, se akce velmi dobře vydařily. Vynaložené úsilí jistě přispěje k lepší osvětě mezi dětmi a žáky.

Na přípravě a organizaci akce se podíleli a poděkování patří:
Zlínský kraj
II. ZŠ Napajedla
Miroslav Vycudilík (přeprava pomůcek k dopravnímu hřišti, zapůjčení koloběžek)
Městská policie Napajedla (organizace žáků na dopravním hřišti)
ing. Michal Forst (údržba a výbava kola)
První pomoc NANEČISTO - Mgr. Kateřina Bořutová (stanoviště první pomoci)
SVČ Klubko Staré Město (zapůjčení dopravního hřiště)
​BESIP - p. Zdeněk Patík (pomoc při přípravě a odměny nejšikovnějším účastníkům)
a nejvíce p. uč. Michalu Markovi za společné zorganizování preventivní akce v II. ZŠ Napajedla!