Novinky

04.09.2019 Nabídka kroužků na školní rok 2019-2020

Nová nabídka kroužků je zveřejněna v sekci Kroužky. U většiny kroužků najdete termíny i místo konání, u zbývajících budou tyto údaje co nevidět doplněny.

24.05.2018 PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení DDM Matýsek o ochraně osobních údajů najdete v záložce Úřední deska pod kapitolou Vnitřní řád a jiné dokumenty

Já, chodec - já, cyklista

20.09.2018 Zlínský kraj 2018

„Já, chodec – já, cyklista“
 

Zajisté nikdo nepochybuje o důležitosti prevence v oblasti dopravní výchovy dětí.
Dům dětí a mládeže Matýsek k tomuto tématu v průběhu roku 2018 zrealizoval projekt s názvem „Já, chodec – já, cyklista“. Finančně tento projekt podpořil Zlínský kraj, kterému tímto děkujeme.
     Pozornost jsme věnovali dětem z mateřských škol, které jsou v silničním provozu ohroženy jako chodci na cestách, chodnících, při hraní poblíž komunikací a také při pohybu na cyklostezkách. Dále byli osloveni žáci              I. stupně ZŠ, kteří se již po komunikacích začínají pohybovat bez doprovodu dospělých. U žáků šestého ročníku ZŠ jsme jako rizika viděli možné setkání s návykovými látkami a především dopad požívání alkoholu a drog v dopravě. Jedna z aktivit byla připravena také pro veřejnost.
     Pro děti z MŠ jsme přichystali celkem tři vzdělávací okruhy: 1) chování chodců na chodníku a v blízkosti silnice, 2) pohyb chodců po silnici, přecházení vozovky, přechod pro chodce, semafor a reflexní prvky, 3) IZS – integrovaný záchranný systém.
Některá setkání byla více vzdělávací, i když jsme se vždy snažili o hravou formu podání. Jiná, připravená v exteriéru, simulovala situaci v dopravě – přechody pro chodce, semafory, chůze po chodníku a silnici, jízda na koloběžkách a odrážedlech s ohledem na ostatní účastníky silničního provozu. Těchto aktivit se zúčastnilo 145 dětí předškolního věku.
     Pro žáky ZŠ jsme připravili „dopravní hřiště“, které mělo simulovat situaci v dopravě. Děti jezdily na kolech a koloběžkách, procvičovaly si základní pravidla při pohybu na komunikacích a učily se dopravní značky. Součástí programu byl také nácvik ošetření drobných úrazů, především odřenin. Povídali jsme si také o povinné výbavě jízdních kol.
     Páťáci absolvovali krátkou přednášku o rizicích zneužívání návykových látek. Děti si mohly vyzkoušet speciální brýle simulující požití alkoholu a marihuany.
     Děti ze školních družin si vyzkoušely pohyb na „dopravním hřišti“. Jezdily na koloběžkách a šlapacích autíčkách, přecházely přes přechod se světelným semaforem. Hráli jsme si se speciálním míčem s dopravní tématikou a vyzkoušeli si pohyb v „alkoholových a marihuanových“ brýlích.
     V červnu 2018 proběhla v našem městě, v podvečer závodů in-line, akce pro rodiče a děti. Vytvořili jsme uzavřený okruh, kde mohly děti závodit na kolech a odrážedlech. Za splnění jednoduchých úkolů na stanovištích pak každé dítě obdrželo svůj „první řidičský průkaz“.
     Celkem se těchto akcí s dopravní tématikou zúčastnilo přes 400 dětí. Věříme, že jsme tím přispěli k větší bezpečnosti dětí při pohybu v silničním provozu.

Na přípravě a organizaci akce se podíleli a poděkování patří:
Zlínskému kraji
II. ZŠ Napajedla, především p. uč. Michalu Markovi
I. ZŠ Napajedla
MŠ Napajedla
MŠ Komárov