Novinky

11.01.2018 Jarní a letní tábory

Letní tábory se zapisují OD ČTVRTKA 1. BŘEZNA 2018! Neváhejte! Podrobnosti v sekci Tábory - Informace.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO NOVÝCH KROUŽKŮ 2017/2018

01.09.2017

Aby Vaše přihlášení do systému bylo úspěšné, zde najdete podrobný návod, jak postupovat při registraci nového člena / založení přihlášky do zájmového útvaru, akce nebo tábora. 

Varianta I:
Přicházíte-li  do DDM Matýsek osobně, jsou vaše osobní data zapsána do systému a vy jste tímto přihlášen do vybraného kroužku. Na konci tohoto postupu Vám zapisující vytiskne přihlášku již vyplněnou. Tato přihláška již obsahuje pokyny k platbě (přidělený variabilní symbol). Přihlášku podepíšete na místě.

V případě, že se přihlašují samotné děti a neznají všechny údaje, vytiskneme přihlášku neúplnou s pokynem, aby rodiče příslušné rubriky doplnili, a dítě přinese doplněnou přihlášku i s podpisem zákonného zástupce co nejdříve zpět! Poté jsou údaje elektronicky doplněny do databáze.

Varianta II:
Další možností přihlášení účastníka je online přihláška prostřednictvím klientského centra:
https://ddmmatysek.iddm.cz/

Pokyny k této registraci naleznete v sekci  "Klientské centrum - Návod na registraci a přihlašování účastníků" - klikněte zde:
www.ddmmatysek.cz/klientske-centrum-navod-na-registraci-a-prihlasovani-ucastniku