Novinky

01.09.2021 DDM Matýsek v novém školním roce

V průběhu měsíců září a října se můžete přihlašovat na své oblíbené kroužky. Pravidelné schůzky budou zahájeny v týdnu od 20. září 2021 dle platného rozvrhu. Časy schůzek vyhledávejte v přehledu kroužků, v prvních týdnech září mohou být ještě upravovány v závislosti na podmínkách, které musíme akceptovat v pronajatých prostorách u jiných subjektů. Pro informace jsme vám k dispozici na telefonech 577 944 091, 775 688 944 nebo 730 515 900. Pokud budete potřebovat osobní domluvu, můžete nás navštívit v úředních hodinách anebo si domluvit schůzku v čase, který vám vyhovuje. Těšíme se na vás v novém školním roce! Váš DDM Matýsek

Nový kroužek CVRČEK

06.09.2021 LOGOPEDICKÁ PREVENCE S ROZVOJEM GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ
Kroužek je vhodný pro děti před započetím školní docházky. V kroužku budou děti pracovat v malých skupinkách, kroužek nabízí:
- dechová cvičení hrou, kdy se dítě naučí správně nadechovat
- artikulační cvičení - procvičování motoriky mluvidel
- oromotorické cvičení, ke snadnějšímu zvládnutí výslovnosti náročných hlásek
- rozvoj grafomotorických zručností s omalovánkami, úkoly a rébusy
- sluchové hry
- řečové dovednosti vč. správné výslovnosti
- poslech čtených pohádek a procvičení sluchové paměti
- rytmizace, říkadla, básničky a písničky
- rozvoj fonematického sluchu, který se významně podílí na kvalitě čtení a psaní

Zahájení: 20. 9. 2021
Tento kroužek vašim dětem zpestří a usnadní přípravu a vstup do školního světa. Děti čeká sposta zábavy a vtipných úkolů. Postavme spolu správné základy pro vaše budoucí školáky.

Upozornění: Děti s nesprávnou výslovností by měly navštívit logopeda. Kroužek Cvrček nenahrazuje komplexní přístup logopedické péče!