Informace

UPOZORŇUJEME, ŽE TERMÍNY KROUŽKŮ BUDOU ZVEŘEJŇOVÁNY POSTUPNĚ, NĚKTERÉ AŽ V MĚSÍCI ZÁŘÍ A TO VZHLEDEM K TOMU, ŽE ČEKÁME NA PŘIDĚLENÍ HODIN V NAJÍMANÝCH PROSTORÁCH (TĚLOCVIČNÁCH). V této souvislosti je možné, že budou některé, již určené, termíny změněny. Zajímejte se proto, prosím, o případné změny v rozvrhu v DDM nebo na stránkách v průběhu měsíce září, než bude činnost kroužků spuštěna!!!

3 kroky nezbytné pro zápis do zájmového útvaru:

 
 • Úhrada zápisného ve stanovené výši do 16. října 2020!
 • Pečlivé vyplnění Přihlášky do kroužku (on-line nebo osobně v DDM Matýsek) a úhrada zápisného (hotovost v pokladně, převodem na základě přiděleného variabilního symbolu)
 • Upozorňujeme nutnost vyplnění veškerých povinných údajů - rodného čísla a zejména telefonních kontaktů na zákonné zástupce!
 • Individuální prostudování  Vnitřního řádu (webové stránky) a vyjádření souhlasu podpisem účastníka a zákonného zástupce na přihlášce
 • Nezbytné je udělení souhlasů se zpracováním údajů v souvislosti s GDPR
 • NA PŘIHLÁŠCE JE NUTNÝ PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEBO DOSPĚLÉHO ÚČASTNÍKA KROUŽKU 
 • PŘEDÁNÍM PŘIHLÁŠKY A OSOBNÍ ÚČASTÍ V MĚSÍCI ŘÍJNU BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE JSTE DO KROUŽKU PLATNĚ PŘIHLÁŠENI. POKUD DO KONCE ŘÍJNA NEPROVEDETE PROKAZATELNÉ ODHLÁŠENÍ, ZŮSTÁVÁTE STÁLE ZAHRNUTI DO ŠKOLSKÉHO VÝKAZU A ZÁPISNÉ BUDE OPRÁVNĚNĚ VYMÁHÁNO!
Upozornění:
 • DDM Matýsek si vyhrazuje právo otevřít pouze ty kroužky, u nichž bude dostatečný počet zájemců
 • Činnost kroužků bude zahájena v pondělí 5. října 2020!
 • Chcete-li být zapsáni do počtem limitovaných kroužků, zaplaťte zápisné co nejdříve!
 • U jednoho typu kroužku,  který  probíhá  ve  více  termínech (Keramická dílna apod.),  se  před  platbou  domlouvejte s  příslušným vedoucím ZÚ
 • V   průběhu  měsíce  září i října jsou  Vám  zaměstnanci  DDM  Matýsek  plně k dispozici


REGISTRACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ:

Aby Vaše přihlášení do systému bylo úspěšné, poradíme Vám, jak postupovat při registraci nového člena / založení přihlášky do zájmového útvaru, akce nebo tábora. 

Varianta I:
Přicházíte-li  do DDM Matýsek osobně, jste zapsán do databáze Domeček a přihlášen do kroužku. Na konci tohoto postupu Vám zapisující vytiskne přihlášku již vyplněnou. Tato přihláška již obsahuje pokyny k platbě (přidělený variabilní symbol). 

V případě, že se přihlašují samotné děti a neznají všechny údaje, vytiskneme přihlášku neúplnou s pokynem, aby rodiče příslušné rubriky doplnili, a dítě přinese doplněnou přihlášku s podpisem zákonného zástupce co nejdříve! Poté jsou údaje elektronicky doplněny do databáze.

Varianta II:
Další možností přihlášení účastníka je online přihláška prostřednictvím klientského centra:
https://ddmmatysek.iddm.cz/
Podrobný návod naleznete v Menu "Klientské centrum - Návod na registraci a přihlašování účastníků" anebo kliknutím zde
www.ddmmatysek.cz/klientske-centrum-navod-na-registraci-a-prihlasovani-ucastniku