Novinky

01.09.2021 DDM Matýsek v novém školním roce

V průběhu měsíců září a října se můžete přihlašovat na své oblíbené kroužky. Pravidelné schůzky budou zahájeny v týdnu od 20. září 2021 dle platného rozvrhu. Časy schůzek vyhledávejte v přehledu kroužků, v prvních týdnech září mohou být ještě upravovány v závislosti na podmínkách, které musíme akceptovat v pronajatých prostorách u jiných subjektů. Pro informace jsme vám k dispozici na telefonech 577 944 091, 775 688 944 nebo 730 515 900. Pokud budete potřebovat osobní domluvu, můžete nás navštívit v úředních hodinách anebo si domluvit schůzku v čase, který vám vyhovuje. Těšíme se na vás v novém školním roce! Váš DDM Matýsek

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Kroužky DDM Matýsek budou od příštího týdne organizovány tak, aby byly dodrženy maximální povolené počty osob ve skupině a nebylo nutné testování na místě či jiné ověřování bezinfekčnosti účastníků (očkování, test z odběrového místa..)

Kroužky, u nichž nelze tento počet dodržet, jsou řešeny individuálně - telefonicky s každým přihlášeným účastníkem!


Další podrobnosti k aktuálně platným nařízením najdete zde:

Soubor doporučení MŠMT pro školy a školská zařízení 


DDM Matýsek