Poděkování za podporu, vratky za kroužky

Vážení rodiče, účastníci kroužků,

rádi bychom poděkovali všem, kteří vnímají, že také naši organizaci DDM Matýsek Napajedla negativně ovlivnila neočekávaná situace související s nákazou COVID-19.

Voláte a píšete nám, že nepožadujete vrácení finanční částky za neuskutečněné kroužky a rádi naši organizaci takto podpoříte. Velmi si vážíme vaší podpory a budeme rádi, pokud se přidají i další. Děkujeme za každý projev solidarity.

Všem, kteří se na nás obrátili s žádostí o vratku za neodučené hodiny v zájmových kroužcích, vyhovíme. Další žadatelé o vratky mohou své žádosti doručit písemně do DDM Matýsek Napajedla nebo na e-mail ddmnap@zlinedu.cz do 30. 6. 2020 s uvedením jména a příjmení účastníka, číslem účtu a rozpisem jeho kroužků. Žadatelům budou vratky odesílány na uvedený účet během měsíce července 2020.

Vratky za neodučené hodiny zájmových kroužků se řídí těmito pravidly:
1. Vratka bude vyplácena pouze v případě, že byla úhrada zápisného řádně zaplacena
2. Vratka nebude vyplacena u kroužků, kde byl vystaven fakturovaný předpis – např. na zdravotní pojišťovnu nebo z příspěvků zaměstnavatele
3. Vratka může být vyplacena u kroužků, jejichž činnost již nebyla obnovena
4. Pokud byla činnost daného kroužku obnovena a účastník této možnosti nevyužil, nevzniká mu nárok na vrácení části platby
5. Výše vratky je dána stanoveným výpočtem. Tento postup je odsouhlasen zřizovatelem.

Děkujeme za vaši podporu a pozitivní přístup.

Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace
Napajedla

Kód 195108
Název Poděkování za podporu, vratky za kroužky
Termín konání 01.05.2020 08:00 - 09:00
Místo konání Napajedla DDM
Hlavní vedoucí Lenka Adamcová
Dokumenty ke stažení

Žádost o vyplacení vratky