Novinky

01.06.2020 KROUŽKY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Z hygienických důvodů kroužky pro předškolní děti do konce školního roku 2019-20 v DDM Matýsek NEPROBÍHAJÍ!

Poděkování za podporu, vratky za kroužky

Vážení rodiče, účastníci kroužků,

rádi bychom poděkovali všem, kteří vnímají, že také naši organizaci DDM Matýsek Napajedla negativně ovlivnila neočekávaná situace související s nákazou COVID-19.

Voláte a píšete nám, že nepožadujete vrácení finanční částky za neuskutečněné kroužky a rádi naši organizaci takto podpoříte. Velmi si vážíme vaší podpory a budeme rádi, pokud se přidají i další. Děkujeme za každý projev solidarity.

Všem, kteří se na nás obrátili s žádostí o vratku za neodučené hodiny v zájmových kroužcích, vyhovíme. Další žadatelé o vratky mohou své žádosti doručit písemně do DDM Matýsek Napajedla nebo na e-mail ddmnap@zlinedu.cz do 30. 6. 2020 s uvedením jména a příjmení účastníka, číslem účtu a rozpisem jeho kroužků. Žadatelům budou vratky odesílány na uvedený účet během měsíce července 2020.

Vratky za neodučené hodiny zájmových kroužků se řídí těmito pravidly:
1. Vratka bude vyplácena pouze v případě, že byla úhrada zápisného řádně zaplacena
2. Vratka nebude vyplacena u kroužků, kde byl vystaven fakturovaný předpis – např. na zdravotní pojišťovnu nebo z příspěvků zaměstnavatele
3. Vratka může být vyplacena u kroužků, jejichž činnost již nebyla obnovena
4. Pokud byla činnost daného kroužku obnovena a účastník této možnosti nevyužil, nevzniká mu nárok na vrácení části platby
5. Výše vratky je dána stanoveným výpočtem. Tento postup je odsouhlasen zřizovatelem.

Děkujeme za vaši podporu a pozitivní přístup.

Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace
Napajedla

Kód 195108
Název Poděkování za podporu, vratky za kroužky
Termín konání 01.05.2020 08:00 - 09:00
Místo konání Napajedla DDM
Hlavní vedoucí Lenka Adamcová
Dokumenty ke stažení

Žádost o vyplacení vratky