Novinky

31.07.2020 KROUŽKY DDM MATÝSEK V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021

Probíhá přihlašování na nový školní rok 2020-2021. V nabídce najdete své oblíbené kroužky i zajímavé novinky! Zatím vám přejeme pohodové zvládnutí měsíce září a těšíme se na vás od 5. října 2020!

Provoz DDM Matýsek od 7. 12. 2020

Milí účastníci zájmového vzdělávání, vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s rozvolňováním protiepidemických opatření se zřetelem na technické omezení provozu DDM Matýsek (stavební práce v budově) bylo po konzultaci se zřizovatelem stanoveno následující:

S účinností od 7. 12. 2020 budou uskutečňovány kroužky, jejichž činnost je orientována na venkovní prostory, a kroužky probíhající distanční formou - viz seznam níže.

Další kroužky budou následně otevřeny od 4. 1. 2021 za předpokladu:

- Příznivého vývoje protiepidemické situace

- Otevření školních tělocvičen (které jsou momentálně mimo provoz)

- Umožnění vstupu 3. osob do prostor základních a mateřských škol (týká se zejména kroužků v okolních obcích)

- Postupu stavebních prací na výstavbě výtahu v budově I. ZŠ Napajedla do takové míry, aby byl zajištěn bezpečný pohyb účastníků v prostorách DDM Matýsek


Budeme se těšit, že situace bude po všech stránkách natolik příznivá, že od 4. 1. 2021 budeme moci otevřít minimálně kroužky ve vlastních prostorách DDM, které nejsou závislé na provozních či jiných podmínkách škol a tělocvičen.

Úplaty za kroužky budou upravovány - sníženy s ohledem na počet schůzek, které se podaří zrealizovat do konce školního roku.

Váš DDM Matýsek

Kód 100713
Název Provoz DDM Matýsek od 7. 12. 2020
Místo konání Napajedla DDM
Hlavní vedoucí Miroslava Vavrušová
Věková skupina 0-99 let
Dokumenty ke stažení

Seznam otevřených kroužků od 7.12. 2020.docx