Novinky

31.07.2020 KROUŽKY DDM MATÝSEK V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021

Probíhá přihlašování na nový školní rok 2020-2021. V nabídce najdete své oblíbené kroužky i zajímavé novinky! Zatím vám přejeme pohodové zvládnutí měsíce září a těšíme se na vás od 5. října 2020!

Provoz DDM Matýsek od 11. 1. 2021

aktualizováno 8.1.2021

VRATKY ZA I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Milí účastníci, vážení zákonní zástupci,
vzhledem k nadále nepříznivému vývoji epidemiologické situace DDM Matýsek rozhodl, že bude vracet účastníkům nespuštěných kroužků, kteří již své zápisné za kroužek/kroužky uhradili, jeho polovinu za ušlé pololetí školního roku. Vrácení této částky proběhne na základě zaslané Žádosti o vratku, kterou naleznete v příloze. Tuto žádost, prosím, zasílejte elektronicky na mail ddmnap@zlinedu.cz.
Vratky jsou odesílány hromadně, peníze očekávejte na svém účtu nejpozději do týdne.

S přáním pevného zdraví
Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace
Napajedla


aktualizováno 27. 12. 2020
Nejaktuálnější informace 27. 12. 2020 - 10. 1. 2021

K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1. 2021 vánoční prázdniny. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.
 Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.
aktualizováno 23. 12. 2020

Milí účastníci zájmového vzdělávání, vážení zákonní zástupci,

kroužky DDM Matýsek budou od 4. 1. 2021 realizovány v závislosti na:

- Příznivém vývoji protiepidemické situace - 3. stupeň PES

- Otevření školních tělocvičen

- Umožnění vstupu 3. osob do prostor základních a mateřských škol (týká se zejména kroužků v okolních obcích) - bude řešeno v pondělí 4. 1. 2021 dle aktuální situace


Budeme doufat, že situace bude natolik příznivá, že od 4. 1. 2021 budeme moci otevřít minimálně kroužky ve vlastních prostorách DDM, které nejsou závislé na provozních či jiných podmínkách škol a tělocvičen.

Od pondělí 4. 1. 2021 budeme připraveni zodpovědět vaše dotazy ohledně kroužků na telefonech 730 515 900 nebo 577 944 091.

Úplaty za kroužky budou upravovány - sníženy s ohledem na počet schůzek, které se podaří zrealizovat do konce školního roku.

Prozatím si užijte poklidné vánoční dny,

těší se na vás DDM Matýsek

Kód 100713
Název Provoz DDM Matýsek od 11. 1. 2021
Místo konání Napajedla DDM
Hlavní vedoucí Miroslava Vavrušová
Věková skupina 0-99 let
Dokumenty ke stažení

Žádost o vyplacení vratky pololetí 2020-2021.docx