NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE K PROVOZU DDM

aktualizováno 8. 4. 2021
Nejaktuálnější informace k provozu od 12. 4. 2021
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

omezuje:
..

7. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:
a) individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) a
b) individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník).

..

Z dalších příloh vyplývá navíc následující:

Zpěv jako součást vzdělávání (při prezenční formě) je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.

Sportovní činnosti jako součást vzdělávání (při prezenční formě) je nadále umožněna v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sport stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.

Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že nadále bude DDM Matýsek Napajedla pokračovat v dosavadním režimu výuky distanční formou u kroužků, kde to povaha činností umožňuje.

Budeme věřit, že se situace bude dále stabilizovat a díky disciplinovanosti budeme i my brzy zařazeni mezi znovuotevřená zařízení s možností prezenční výuky.

Děkujeme za trpělivost!

Kód 100714
Název NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE K PROVOZU DDM
Místo konání Napajedla DDM
Hlavní vedoucí Miroslava Vavrušová