Novinky

04.09.2019 Nabídka kroužků na školní rok 2019-2020

Nová nabídka kroužků je zveřejněna v sekci Kroužky. U většiny kroužků najdete termíny i místo konání, u zbývajících budou tyto údaje co nevidět doplněny.

24.05.2018 PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení DDM Matýsek o ochraně osobních údajů najdete v záložce Úřední deska pod kapitolou Vnitřní řád a jiné dokumenty

Šablony II pro SVČ

Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace je zapojen do projektu: "Kvalifikovaný pedagog - klíč ke kvalitnějšímu vzdělávání", registrační číslo projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010887, v rámci výzvy Šablony II pro SVČ
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU
 
Projekt je realizován v rámci šablon:
  • Školní asistent v SVČ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Další vzdělávání pedagogického sboru – zaměřené na inkluzi
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ
  • Tandemové vzdělávání v SVČ
  • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
  • Projektový den v SVČ
  • Komunitně osvětová setkávání
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
 
 
Cílem a výsledkem projektu je: podpora společného vzdělávání, podpora nových metod při neformálním vzdělávání, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, spolupráce s rodiči a veřejností, propojení teorie s praxí a zapojení odborníků do neformálního vzdělávání.