Novinky

12.02.2019 Letní pobytové tábory zveřejněny

V sekci tábory nově naleznete seznam pobytových táborů na léto 2019. Přihlašovat se můžete elektronicky od pondělí 4.3. 2019. Váš DDM Matýsek

07.02.2019 Letní přídomečkové tábory zveřejněny

V sekci tábory nově naleznete seznam přídomečkových táborů na léto 2019. Přihlašovat se můžete elektronicky od pondělí 4.3. 2019. Seznam letních pobytových táborů bude zveřejněn v průběhu příštího týdne. Váš DDM Matýsek

24.05.2018 PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení DDM Matýsek o ochraně osobních údajů najdete v záložce Úřední deska pod kapitolou Vnitřní řád a jiné dokumenty

Šablony II pro SVČ

Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace je zapojen do projektu: "Kvalifikovaný pedagog - klíč ke kvalitnějšímu vzdělávání", registrační číslo projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010887, v rámci výzvy Šablony II pro SVČ
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU
 
Projekt je realizován v rámci šablon:
  • Školní asistent v SVČ
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Další vzdělávání pedagogického sboru – zaměřené na inkluzi
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ
  • Tandemové vzdělávání v SVČ
  • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
  • Projektový den v SVČ
  • Komunitně osvětová setkávání
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
 
 
Cílem a výsledkem projektu je: podpora společného vzdělávání, podpora nových metod při neformálním vzdělávání, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, spolupráce s rodiči a veřejností, propojení teorie s praxí a zapojení odborníků do neformálního vzdělávání.