Novinky

01.09.2021 DDM Matýsek v novém školním roce

V průběhu měsíců září a října se můžete přihlašovat na své oblíbené kroužky. Pravidelné schůzky budou zahájeny v týdnu od 20. září 2021 dle platného rozvrhu. Časy schůzek vyhledávejte v přehledu kroužků, v prvních týdnech září mohou být ještě upravovány v závislosti na podmínkách, které musíme akceptovat v pronajatých prostorách u jiných subjektů. Pro informace jsme vám k dispozici na telefonech 577 944 091, 775 688 944 nebo 730 515 900. Pokud budete potřebovat osobní domluvu, můžete nás navštívit v úředních hodinách anebo si domluvit schůzku v čase, který vám vyhovuje. Těšíme se na vás v novém školním roce! Váš DDM Matýsek

Šablony II pro SVČ

Dům dětí a mládeže Matýsek, příspěvková organizace je zapojen do projektu: "Kvalifikovaný pedagog - klíč ke kvalitnějšímu vzdělávání", registrační číslo projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010887, v rámci výzvy Šablony II pro SVČ
Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU
 
Projekt je realizován v rámci šablon:
 • Školní asistent v SVČ
 • Kariérový poradce
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Další vzdělávání pedagogického sboru – zaměřené na inkluzi
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ
 • Tandemové vzdělávání v SVČ
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
 • Projektový den v SVČ
 • Komunitně osvětová setkávání
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
 
 
Cílem a výsledkem projektu je: podpora společného vzdělávání, podpora nových metod při neformálním vzdělávání, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, spolupráce s rodiči a veřejností, propojení teorie s praxí a zapojení odborníků do neformálního vzdělávání.

Specifické cíle projektu:
 • Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce;
 • Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání;
 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.