Novinky

04.09.2019 Nabídka kroužků na školní rok 2019-2020

Nová nabídka kroužků je zveřejněna v sekci Kroužky. U většiny kroužků najdete termíny i místo konání, u zbývajících budou tyto údaje co nevidět doplněny.

24.05.2018 PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení DDM Matýsek o ochraně osobních údajů najdete v záložce Úřední deska pod kapitolou Vnitřní řád a jiné dokumenty

Informace k přihlašování

JSEM ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE, KTERÉ SE CHCE ZÚČASTNIT TÁBORA. POSTUPUJI NÁSLEDOVNĚ:
KROK I:
REGISTRACI, KTERÁ SE PROVÁDÍ PŘES ODKAZ https://ddmmatysek.iddm.cz/
 1. MÁM – přes PŘIHLÁŠENÍ zadám e-mail a heslo a vstoupím do svého profilu
 2. NEMÁM – přes NOVÝ ÚČET vyplním požadované údaje a dám REGISTROVAT
 3. MÁM, ALE NEZNÁM SVÉ HESLO – přes OBNOVENÍ HESLA zadám registrovanou mailovou adresu a heslo si zde vyzvednu, poté přes PŘIHLÁŠENÍ zadám e-mail a heslo a vstoupím do svého profilu
KROK II:
ÚČASTNÍK, KTERÉHO CHCI PŘIHLÁSIT NA TÁBOR, V MÉM PROFILU
 1. JE VYTVOŘEN – na záložce ÚVOD – Účastníci – kliknutím na jeho jméno přejdu na stránku s jeho údaji, které překontroluji (POZOR NA NEAKTUÁLNÍ TELEFONNÍ KONTAKTY!)
 2. NENÍ VYTVOŘEN – na záložce ÚVOD – Účastníci – nevidím jeho jméno (mohou tam být jména sourozenců či vlastní) – přes tlačítko NOVÝ ÚČASTNÍK přejdu k jeho vytvoření a uložím.
V TÉTO FÁZI MŮŽE NASTAT SITUACE, ŽE SYSTÉM NEDOVOLÍ PŘIDAT NOVÉHO ÚČASTNÍKA S INFORMACÍ, ŽE TENTO JE JIŽ EVIDOVÁN. TATO SKUTEČNOST NASTÁVÁ V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE V MINULOSTI REGISTROVALI ÚČASTNÍKA OSOBNĚ V DDM (např. při přihlašování na kroužek) A ÚČET PŘES MAILOVOU ADRESU JSTE VYTVOŘILI AŽ NÁSLEDNĚ.
V TOMTO PŘÍPADĚ DOPORUČUJEME KONTAKTOVAT PRACOVNÍKA DDM – B. MARTÍNKA NA E-MAILOVÉ ADRESE borismartinek@seznam.cz A POŽÁDAT HO PROPOJENÍ POŽADOVANÉHO ÚČASTNÍKA S VAŠÍ E-MAILOVOU ADRESOU! BEZ TOHOTO KROKU NEBUDE MOŽNÉ DOKONČIT PŘIHLÁŠENÍ NA TÁBOR!

KROK III:
V DEN SPUŠTĚNÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ, NEJDŘÍVE 4. 3. 2019, PŘES ODKAZ https://ddmmatysek.iddm.cz/
 1. Vstupuji přes PŘIHLÁŠENÍ do svého profilu a na záložce TÁBORY zvolím požadovaný tábor, na který přihlásím vybraného účastníka
 2. Vyčkám na odezvu z DDM – schvalování přihlášek bude probíhat od ranních hodin
KROK IV:
POKUD BUDE NAŠE ŽÁDOST PŘIJATA,
 1. Na registrovaném mailu dostanu upozornění o schválení, přes uvedený odkaz stáhnu PŘIHLÁŠKU NA TÁBOR, zkontroluji, Přihlášku i její přílohu (2. strana - Souhlas se zpracováním osobních údajů) vytisknu, podepíši a doručím do DDM Matýsek
 2. V tomtéž mailu dostanu podklady k platbě (č. účtu, variabilní symbol – DŮLEŽITÝ, částka) a bez zbytečných odkladů uhradím požadovanou ZÁLOHU. Jsem si vědom/a, že pokud nebude záloha do 14 dní přijata, místo na táboře bude postoupeno dalšímu zájemci!
KROK V:
PŘED ZAČÁTKEM TÁBORA JSME JEŠTĚ POVINNI DODAT:
 1. PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI – vystavené AKTUÁLNĚ v den nástupu na tábor!
 2. LÉKAŘSKÝ POSUDEK, který je nezbytně NUTNÝ při účasti dítěte bez přítomnosti rodičů – prosíme o dřívější předání v DDM pro účely prostudování zdravotníkem tábora

Děkujeme za Váš zájem a důvěru!