Stornovací podmínky 2020

Stornovací poplatky 2020 
 
S OHLEDEM NA LETOŠNÍ EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI UPOZORŇUJEME NA SKUTEČNOST, ŽE V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ TÁBORA Z DŮVODU VÝSKYTU NÁKAZY COVID-19 BUDEME POSTUPOVAT NÁSLEDOVNĚ:

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - DLE KONKRÉTNÍCH TÁBORŮ S OHLEDEM NA PŘEDEM VYNALOŽENÉ NÁKLADY (NÁKUPY POMŮCEK A MATERIÁLU) A ODČERPANÉ VÝDAJE ZA STRAVU APOD. MŮŽE BÝT ČÁST POPLATKU VRÁCENA.

POBYTOVÉ TÁBORY - S OHLEDEM NA VYNALOŽENÉ NÁKLADY - VYPLACENÉ ZÁLOHY NA UBYTOVÁNÍ A STRAVU U POSKYTOVATELŮ TĚCHTO SLUŽEB (HOTELY, REKREAČNÍ STŘEDISKA) KOMPENZACE NEBUDE MOŽNÁ!