Rozpočet

 Dle § 28a Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zveřejňujeme:

Oznámení o vyvěšení návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu 

Schválený rozpočet 2021 a schválený střednědobý výhled hospodaření