Rozpočet

Dle § 28a Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zveřejňujeme:

Schválený střednědobý výhled hospodaření

Schválený rozpočet 2020 

Oznámení o zveřejnění