Novinky

24.05.2018 PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení DDM Matýsek o ochraně osobních údajů najdete v záložce Úřední deska pod kapitolou Vnitřní řád a jiné dokumenty

Rozpočet

Dle § 28a Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zveřejňujeme:

Schválený rozpočet 2018 
Střednědobý výhled hospodaření
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu hospodaření a Schváleného rozpočtu 2018