Novinky

01.09.2021 DDM Matýsek v novém školním roce

V průběhu měsíců září a října se můžete přihlašovat na své oblíbené kroužky. Pravidelné schůzky budou zahájeny v týdnu od 20. září 2021 dle platného rozvrhu. Časy schůzek vyhledávejte v přehledu kroužků, v prvních týdnech září mohou být ještě upravovány v závislosti na podmínkách, které musíme akceptovat v pronajatých prostorách u jiných subjektů. Pro informace jsme vám k dispozici na telefonech 577 944 091, 775 688 944 nebo 730 515 900. Pokud budete potřebovat osobní domluvu, můžete nás navštívit v úředních hodinách anebo si domluvit schůzku v čase, který vám vyhovuje. Těšíme se na vás v novém školním roce! Váš DDM Matýsek

Projekty, dotace, granty
NADACE SYNOT 2017
 
Nadace SYNOT založena senátorem Ivo Valentou podpořila v září 2017 projekt "Kapela Mates", se kterým DDM Matýsek vstoupil do grantového řízení - kulturního grantu. Prostředky z podpořeného projektu poslouží k nákupu elektrické kytary a příslušenství pro nově vznikající kroužek Kapela Mates.
Nadaci SYNOT děkujeme!NADACE SYNOT 2018

Dům dětí a mládeže Matýsek vstoupil do grantového řízení i v tomto roce 2018. V květnu to bylo se žádostí do Grantu školství a zájmové činnosti. Projekt nese název "Florbalem ku zdraví". 
Florbal se v dnešní době stal fenoménem, který přitahuje mládež všech věkových kategorií. Děti při něm nejen zdravě tráví volný čas sportem, ale učí se odpovědnosti v kolektivu a k respektu ke spoluhráčům i soupeřům. Naše organizace nabízí tři florbalové kroužky pro žáky od první do deváté třídy, které jsou mezi nimi velmi žádané. Se zvyšujícím se zájmem o tyto kroužky, roste i potřeba materiálního vybavení, které by umožnilo rozšíření a zkvalitnění florbalových kroužků. Nedílnou součástí těchto kroužků je i každoroční pořádání Matýskova přátelského florbalového turnaje pro ostatní domy dětí a mládeže v regionu.
 
Díky přidělení grantu pro projekt "Florbalem ku zdraví" v hodnotě 10 000 Kč od nadace Synot se nám podařilo nakoupit nové vybavení pro naše mladé florbalisty. Konkrétně jsme pořídili sadu 12 hokejek pro naše nejmladší florbalisty a dva brankařské komplety. 

Děkujeme Nadaci SYNOT i tentokrátZlínský kraj 2018

„Já, chodec – já, cyklista“
 
Zajisté nikdo nepochybuje o důležitosti prevence v oblasti dopravní výchovy dětí.
Dům dětí a mládeže Matýsek k tomuto tématu v průběhu roku 2018 zrealizoval projekt s názvem „Já, chodec – já, cyklista“. Finančně tento projekt podpořil Zlínský kraj, kterému tímto děkujeme.
     Pozornost jsme věnovali dětem z mateřských škol, které jsou v silničním provozu ohroženy jako chodci na cestách, chodnících, při hraní poblíž komunikací a také při pohybu na cyklostezkách. Dále byli osloveni žáci              I. stupně ZŠ, kteří se již po komunikacích začínají pohybovat bez doprovodu dospělých. U žáků šestého ročníku ZŠ jsme jako rizika viděli možné setkání s návykovými látkami a především dopad požívání alkoholu a drog v dopravě. Jedna z aktivit byla připravena také pro veřejnost.
     Pro děti z MŠ jsme přichystali celkem tři vzdělávací okruhy: 1) chování chodců na chodníku a v blízkosti silnice, 2) pohyb chodců po silnici, přecházení vozovky, přechod pro chodce, semafor a reflexní prvky, 3) IZS – integrovaný záchranný systém.
Některá setkání byla více vzdělávací, i když jsme se vždy snažili o hravou formu podání. Jiná, připravená v exteriéru, simulovala situaci v dopravě – přechody pro chodce, semafory, chůze po chodníku a silnici, jízda na koloběžkách a odrážedlech s ohledem na ostatní účastníky silničního provozu. Těchto aktivit se zúčastnilo 145 dětí předškolního věku.
     Pro žáky ZŠ jsme připravili „dopravní hřiště“, které mělo simulovat situaci v dopravě. Děti jezdily na kolech a koloběžkách, procvičovaly si základní pravidla při pohybu na komunikacích a učily se dopravní značky. Součástí programu byl také nácvik ošetření drobných úrazů, především odřenin. Povídali jsme si také o povinné výbavě jízdních kol.
     Páťáci absolvovali krátkou přednášku o rizicích zneužívání návykových látek. Děti si mohly vyzkoušet speciální brýle simulující požití alkoholu a marihuany.
     Děti ze školních družin si vyzkoušely pohyb na „dopravním hřišti“. Jezdily na koloběžkách a šlapacích autíčkách, přecházely přes přechod se světelným semaforem. Hráli jsme si se speciálním míčem s dopravní tématikou a vyzkoušeli si pohyb v „alkoholových a marihuanových“ brýlích.
     V červnu 2018 proběhla v našem městě, v podvečer závodů in-line, akce pro rodiče a děti. Vytvořili jsme uzavřený okruh, kde mohly děti závodit na kolech a odrážedlech. Za splnění jednoduchých úkolů na stanovištích pak každé dítě obdrželo svůj „první řidičský průkaz“.
     Celkem se těchto akcí s dopravní tématikou zúčastnilo přes 400 dětí. Věříme, že jsme tím přispěli k větší bezpečnosti dětí při pohybu v silničním provozu.
 
                                                                                    
                                                               DDM Matýsek Napajedla